För dig som drabbats av vägglöss i din verksamhet

Vägglöss är små blodsugande insekter som har ökat i antal de senaste åren. De sprids med hjälp av människan och därför är hotell, campingstugor, vandrarhem och andra tillfälliga boenden  extra utsatta. När de väl etablerat sig kan de leva oupptäckta en längre tid och sprida sig vidare via rör- och elledningar eller flytt av möbler och utrustning. Med en professionellt utförd sanering går det att komma tillrätta med vägglöss, men det är mycket viktigt att alla inblandade parter följer rekommendationer och förhållningssätt, innan, under och efter sanering.

Vid misstanke om vägglöss

Vid misstänkta fall av vägglöss är det viktigt att det finns rutiner som alla känner till och följer.  Om någon framför klagomål som kan peka på att det finns ett vägglusproblem, bör du och din personal tänka på följande: 

 • Det kan vara extremt laddat att drabbas av vägglöss och det ska därför hanteras professionellt. Alla uppgifter om att det kan finnas vägglöss ska undersökas och dokumenteras.
 • Gäster som visar på någon typ av symptom på vägglöss, ska om möjligt få byta från det aktuella rummet till ett annat rum. Försök att se till så att inga vägglöss följer med vid flytten. 
 • Dokumentera datum för när rummet misstänktes vara angripet, rumsnummer, om vägglöss kunde konstateras (spara gärna exemplar av insekter för identifiering), var vägglöss kunde konstateras och om andra tecken såsom stick eller allergiska reaktioner kunde kopplas till rummet.
 • Boende/gäster som uppvisar starka allergiska reaktioner ska uppmanas att söka medicinsk hjälp.
 • Det aktuella rummet ska inspekteras så snart som möjligt av utbildad personal. Låt ingen bo i rummet så länge misstanke om vägglöss kvarstår. 

Vid bekräftat vägglössangrepp

Om det konstateras att det finns vägglöss bör även de här råden följas:

 • Kontakta Anticimex för sanering.
 • När gästerna har lämnat din verksamhet måste även ersättningsrummet,  som använts i samband med misstanke om vägglöss, inspekteras. Dokumentera på samma sätt som ovan.
 • Textilier ska tvättas i minst +60° C för att minska risken för spridning.
 • Informera de gästen om hur hen kan minska risken för att sprida vägglössen vidare. Baggage ska packas i plastsäckar och kylbehandlas i minst -18°C  i 7 dagar. Temperaturen ska vara genomgående för hela bagaget. 

Förberedelser inför saneringen

För att korta saneringstiden och för att öka chansen till en skyndsam lösning är det vitigt att göra vissa förberedelser inför vårt besök hos dig. Fråga din kontakt på Anticimex om du är osäker på vad du ska göra inför saneringen. Men i regel gäller följande:

 • Alla sängkläder, gardiner och kläder ska avlägsnas från det angripna rummet. Hantera dem alltid som angipna, dvs. paketera dem innan de tas ut från rummet och tvätta dem i minst + 60° C och/eller torka i torktumlare. Tvättsäckar som löses upp i tvätten är att föredra för alla sängtextiler. Det underlättar hanteringen och minskar risken för spridning av vägglöss. Mer känsliga material kan placeras i frysen efter det att de paketerats i påsar. Används underentreprenörer vid hanteringen av textiler ska det upprättas rutiner så att risken för spridning minskas. 
 • Garderober, lådor och skåp ska tömmas på sitt innehåll. Hantera innehållet angripet. Försegla behandlade saker i tätslutande plastpåsar till dess att hela utrymmet har sanerats och 
 • Material på väggar såsom tavlor, speglar, affischer etc. måste avlägsnas och saneras.
 • Du kan behöva lossa på fast inredning, så som egolvlister och elkontakter. Din Anticimex kontakt kan svara på frågor om vad just du behöver göra. 

Hur går en sanering till? 

Nyckeln till ett lyckat resultat är planering och samarbete, det kan därför vara bra att känna till de olika steg som en sanering innebär. Exakt vilken metod som används bestäms utifrån förutsattningarna i den drabbadde verksamheten, men  en generell beskrivning av hur en vägglussanering går till kan du läsa här. 

Publicerad: 2018-10-11

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.