Smart skadedjursbekämpning är smart business

I takt med att städer växer blir även skadedjursrelaterade problem större, vilket kan innebära stora risker för din verksamhet. För att ligga steget före måste du agera proaktivt, inte investera när det redan är för sent.

Här kan du göra en snabb bedömning av potentiella risker för problem med råttor kopplat till din verksamhet.

Gör en snabb bedömning

 

Så kan problem med råttor påverka din verksamhet

BusinessImpact-H1b.png

Vi lever i en ryktesekonomi. Ser din gäster en råtta kan din verksamhet bli utsatt både i press och på sociala medier. 

 

Ett produktionsstop inom din verksamhet kan kosta upp till 100 miljoner. Varje vecka. 

 

BusinessImpact-H1c.png

Otillräcklig skadedjurskontroll kan leda till stängda fabriker och produktåterkallelser. 

Snabb riskbedömning av din verksamhet

Var är din verksamheten belägen?
Innefattar din verksamhet känslig utrustning och zoner som behöver skyddas?
Skulle ett tillfälligt produktionsstop vara kritiskt för din verksamhet?
Tar din verksamhet emot varor från flera leverantörer
Hur viktigt är det att eventuella problem med råttor i verksamhetens lokaler bekämpas på ett hållbart vis?
Finns handlingsplan för eventuell förekomst av råttor i din verksamhets lokaler?
Var är din verksamheten belägen?
Hur ser hanteringen av råvaror/avfall från kök ut?
Hur skulle nedstängning av rum på grund av sanering påverka er verksamhet?
Hur viktigt är det att eventuella problem med råttor i verksamhetens lokaler bekäpas på ett hållbart vis?
Finns handlingsplan för eventuell förekomst av råttor i din verksamhets lokaler?
Skulle förekomsten av råttor i din verksamhets lokaler kunna leda till negativa uppmärksamhet i media?
Tar din verksamhet emot varor från flera leverantörer?
Hur ser hanteringen av inkommande varor/råvaror ut?
Förvarar ni varor i anslutning till era lokaler, exempelvis på lastkaj eller i soprum?
Hur viktigt är det att eventuella problem med råttor i verksamhetens lokaler bekämpas på ett hållbart vis?
Finns handlingsplan för eventuell förekomst av råttor i din verksamhets lokaler?
Skulle förekomsten av råttor i din verksamhets lokaler kunna leda till negativa uppmärksamhet i media?
Jag godkänner Anticimex behandling av personuppgifter * Integritetspolicy**

Framtidens skadedjursbekämpning

Med Anticimex SMART kommer du ligga steget före gnagare och säkerställa attraktiva, råttfria miljöer där människor vill leva och arbeta. Med Anticimex SMART får du:

  • Den mest effektiva lösningen för skadedjursbekämpning

    Anticimex SMART är den enda lösningen som bekämpar problemet med gnagare på riktigt, där de lever - under marken. Våra tekniker och vår SMART-tjänst ger dig den mest precisa och effektiva skadedjursbekämpningslösningen som finns idag. Så att du kan känna dig 100 % säker på att du ligger steget före gnagare.

  • Använd data istället för bekämpningsmedel

    Anticimex hjälper dig att förbättra din hållbarhetsprestanda, genom att använda data istället för bekämpningsmedel. Bra för ditt rykte, bra för miljön.

  • Full kontroll och mätbarhet kan leda till nya och större avtal

    Använd de digitala rapporterna mot tillsynsmyndigheter, kunder och högsta ledningen. Det blir ett effektivt bevis för att du har full kontroll över varje detalj för att säkra en jämn, hög kvalitet och minska risken att något går fel. Anticimex SMART har hjälpt flera av våra partners att attrahera nya kunder och växa befintliga avtal.

Företag som tar hjälp av Anticimex SMART
Så fungerar det
Undersökning - så tycker Stockholms invånare om råttor

Visste du att 53%...

...av stockholmarna tycker att råttor har en negativ påverkan på stadens rykte. Endast 14 % håller inte med.


Visste du att 20%...

...dvs var femte stockholmare aktivt undviker platser i staden på grund av risken för råttor.


Visste du att 18%...

...av stockholmarna anser att huvudansvaret för bekämpning av skadedjur bör ligga på lokala företag.

Dessa är bara några av resultaten från en ny undersökning som baseras på svar från 514 invånare i Stockholm län. Ladda ner hela undersökningen via länken nedan. 

Ladda ner undersökningen här

 

Fyll i formuläret för att ladda ner undersökningen

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.

Snabb bedömning av din verksamhet