Hälsosamma städer ger nöjda invånare

I dagens globala samhälle konkurrerar städer och kommuner om besökare, kompetens och företag. Men i takt med att städer växer blir även skadedjursrelaterade problem större. Lösningar för skadedjursbekämpning har inte lyckats möta städer och kommuners behov av hållbarhet och långsiktighet - tills nu. Välkommen till Anticimex SMART.

Här kan du göra en snabb bedömning av potentiella risker för problem med råttor kopplat till din verksamhet.

Gör en snabb bedömning

Så kan problem med råttor påverka din stad

BusinessImpact-H1b.png

Förekomsten av råttor gör att invånarna aktivt undviker platser där de kan tänkas stöta på dem. Torg och parker kan räknas till platser som ofta undviks.

Råttorna kan attackera viktiga system vilket i sin tur kan orsaka problem så som driftavbrott och vattenskador.

BusinessImpact-H1c.png

Problem med råttor riskerar att påverka stadens anseende negativt bland både turister och invånare.

Snabb riskbedömning för din stad eller kommun

Pågår eller planeras ombyggnationer/byggprojekt i din stad/kommun?
Hur ser avfallshantering ut i er kommun?
Finns det en handlingsplan för hur ni hanterar förekomst av råttor i er kommun?
Vilka åtgärder har ni idag möjlighet att ta om invånare i er kommun rapporterar att de upplever problem med råttor?
Skulle ett eventuellt problem med råttor få konsekvenser för näringslivet i staden/kommunen?
Är hållbarhet och miljöpåverkan viktigt vid bekämpning av eventuella problem med råttor?
Jag godkänner Anticimex behandling av personuppgifter * Integritetspolicy**

Framtidens skadedjursbekämpning

Med Anticimex SMART kommer du ligga steget före råttorna och säkerställa råttfria miljöer där människor vill leva och arbeta. 

 

  • Långsiktig lösning för skadedjursbekämpning

    Våra tekniker och vår smarta service är den mest effektiva lösningen på marknaden. Medan andra skadedjurskontrollslösningar bekämpar symptomen är SMART den enda lösningen som adresserar problemets kärna. 

  • Mindre miljöpåverkan med data istället för bekämpningsmedel

    Alla våra digitala fällor är fria från bekämpningsmedel, vilket är bättre för miljön och stadens invånare.

  • Fördelar som kan leda till tillväxt 

    Problem med råttor påverkar vardagen och välbefinnandet hos människor och lokala företag. Ett proaktivt agerande för att förbättra din stads attraktionskraft kan ge fördelar både i anseende bland turister och invånare. 

Städer och kommuner som tar hjälp av Anticimex SMART
Så fungerar det
Undersökning - så påverkar råttor Stockholms invånare

   

Visste du att 62%...

...av stockholmarna anser att huvudansvaret för bekämpning av skadedjur bör ligga på politikerna och att det borde vara en prioriterad politisk fråga.

  

Visste du att 53%...

...av stockholmarna tycker att problem med råttor har en negativ påverkan på stadens rykte? Endast 14% håller inte med.

   

Visste du att 20%...

...av stockholmarna aktivt undviker platser i staden på grund av risken att stöta på en råtta?

Detta är en del av resultatet av en ny undersökning bland 514 invånare i Stockholm län. Läs mer om vad Stockholms invånare tycker om hållbar skadedjursbekämpning och råttornas påverkan på stadens attraktionskraft.Ladda ner hela undersökningen här

 

Fyll i formuläret för att påbörja nerladdning

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.

Snabb bedömning av din verksamhet