Gribskovs ska bli Danmarks första råttfria kommun

Gribskov, en dansk kommun norr om Köpenhamn, har stora ambitioner för framtiden. För att öka regionens attraktionskraft vill de bli en ledande grön och smart framtidskommun. De strävar även efter att bli Danmarks första råttfria kommun.

“I takt med att vår region fortsätter att växa ökar även risken för problem med råttor. Genom att vidta proaktiva åtgärder vill vi minska onödiga skadedjursrelaterade kostnader och samtidigt säkerställa att vi är en attraktiv och konkurrenskraftig region där fler vill leva och arbeta.” 
Bo Jul, vice borgmästare i Gribskov kommun

Tillsammans med Anticimex har Gribskov startat upp projektet ”Råttfri Kommun”. Målet med projektet är ambitiöst; att bli Danmarks första råttfria kommun med ambitionen att minska antalet råttor med 75 % till år 2020.

I ett första stadie delades kommunens yta på 270 km2 upp i sektioner som analyserades och optimerades av Anticimex experter baserat på data från 1000 st. nya digitala fällor.

“Vårt avloppssystem är råttornas hem. Det är där de bor och trivs. Anticimex SMART var den enda lösningen som bekämpar den verkliga kärnan i problemet.”
Mette Therkildsen, VD Gribvand

Insatserna gav snabba resultat. Efter bara 5-6 månader har områdena Skovhøjen och Snebærhaven sett en betydande nedgång i populationen av råttor, vilket medfört en minskning i registeringen av råttor i digitala fällor med 99% respektive 96%. Projektet har även blivit en politisk succé där invånarna reagerar positivt på städernas proaktiva tillvägagångssätt för att säkerställa en attraktivare levnadsmiljö.

“Det är ett politiskt mål att bli en råttfri kommun. Vi är på rätt väg, vilket är viktigt då detta påverkar våra invånare.”.  Kim Valentin, före detta borgmästare i Gribskov kommun

Inom projektet fortsätter installationerna av Anticimex SMART i identifierade problemområden i kommunen under kommande år. Detta kommer leda till ytterligare effekter både vad det gäller skadedjursrelaterade kostnader och regionens attraktionskraft.

 

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.