Ingen verksamhet är den andra lik, och för att hitta den bästa lösningen för din verksamhet behöver vi skapa oss en förståelse för den.

 

Smart Inspection

 

Vi inspekterar verksamheten

Vårt arbete börjar med en undersökning. Baserat på flera års branscherfarenhet inspekterar, utvärderar och identifierar vi riskzoner på plats.

Vi granskar tillgänglig dokumentation

Förutom en detaljerad inspektion av verksamheten granskar vi och analyserar tillgänglig dokumentation för att få en komplett bild av din situation.

Smart Documentation

 

Vi intervjuar nyckelpersoner

Du och dina kollegor kan er verksamhet bäst. Genom att intervjua nyckelpersoner får vi kunskaper som inte nödvändigtvis finns tillgängliga i dokumentationen.

 

Vi tar fram ett lösningsförslag

Varje verksamhet är unik, och likaså det lösningsförslag som vi tar fram. Baserat på resultatet av analysen presenterar vi en lösning som vi anser passar din verksamhet bäst.

Smart Setup

 

Vi löser de angrepp vi hittar

Om vi ​​stöter på ett pågående angrepp under vår inspektion, tar vi hand om det.

 

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.