Anticimex förvärvar resterande 80 procent i WiseCon och etablerar Anticimex Innovation Center för digital skadedjurskontroll

Pressrelease 26-04-2017 05:37

Anticimex förvärvar resterande 80 procent av aktierna i WiseCon A/S, ett danskt bolag som erbjuder avancerade digitala fällor och övervakningssystem mot skadedjur. Förvärvet understryker Anticimex satsning på digital skadedjurskontroll.

I januari 2015 förvärvade Anticimex 20 procent av aktierna i WiseCon. Investeringen blev mycket framgångsrik och var ett viktigt steg i bolagets strategi att växa inom området för digital skadedjurskontroll. Anticimex har under de senaste två åren installerat mer än 20.000 digitala fällor över hela världen, fällor som är baserade på WiseCons teknologi och som säljs under konceptet Anticimex SMART. Idag utgörs mer än 20 procent av Anticimex globala nyförsäljning av tjänster inom digital skadedjurskontroll. SMART konceptet utvecklas kontinuerligt för att hantera olika typer av skadedjursproblem. 

Kommentar från Jarl Dahlfors, VD och koncernchef Anticimex Group:
“Vår vision är att bli världsledare inom förebyggande skadedjurskontroll. Genom att förvärva och integrera WiseCon stärker vi ytterligare vår ledande position som det moderna skadedjursföretaget. Vi kommer att kombinera Anticimex och WiseCons kompetens inom området och etablerar Anticimex Innovation Center med ansvar att utveckla det digitala erbjudandet inom skadedjurskontroll för hela Anticimex gruppen”.

Digital skadedjurskontroll används av olika typer av företag, offentliga verksamheter och konsumentmarknaden. Med digitala fällor och sensorer kan data insamlas och hanteras dygnet runt via central dataövervakning. Problem kan upptäckas och utvärderas på ett tidigt stadium och åtgärder kan snabbt vidtas med en minimal användning av bekämpningsmedel.

Kommentar från Preben Fritzbøger, VD and koncernchef för WiseCon:
“Anticimex är det moderna skadedjursbolaget med verksamhet i 17 länder i Europa, USA, Asien och Australien. Sedan starten för 83 år sedan har bolaget vuxit varje år. Därför är Anticimex är en ideal partner för oss i framtiden. Genom att vara helägda av Anticimex så öppnar vi upp för en snabbare global tillväxt och vi får tillgång till mer resurser för att utveckla våra produkter och koncept för nya kunder och marknader. Vi ser verkligen fram emot att vara en del av Anticimex framtida expansion”.

För mer information, kontakta:
Jarl Dahlfors, VD och Koncernchef Anticimex Group, +46 70-60 72 051, jarl.dahlfors@anticimex.com

Published: 26-04-2017 05:37

At the Anticimex International website we don’t use cookies to store personal data or do any tracking for marketing purposes. When visiting our local webpages (countries) local policies are applicable. You can get more information in our Integrity Policy.